Învățământ preșcolar

Grădinițe moderne

Fiecare structură a unității școlare are cel puțin o grupă învățământ preșcolar: Liceul Pipirig (3 grupe), Școala Stânca, Școala Boboiești, Școala Pluton, Școala Pipirig 2 și Grădinița Leghin.

Învățământ primar și gimnazial

La cele mai înalte standarde

Învățământul primar funcționează cu toate cadrele didactice calificate, iar cel gimnazial cu 99% cadre didactice calificate.

Clase de învățământ primar sunt în: Pipirig, Stânca, Boboiești, Pluton și Popeni (Pipirig 2). Învățământ gimnazial funcționează la Pipirig, Stânca, Boboiești și Pluton.

Învățământ liceal și profesional

Dotare, calitate, perseverență

La Liceul Pipirig se pot înscrie:

  • în clasa a IX-a absolvenții clasei a VIII-a care nu au depășit vârsta de 24 de ani;
  • în clasa a XI-a seral elevii care au absolvit 3 ani de învățământ profesional sau școală cu stagiu de practică;
  • la stagiu de pregătire practică cei care au urmat doar 2 ani de învățământ, fără acele ore de pregătire practică.

Calificări profesionale

Învățământ profesional, Învățământ liceal-tehnologic, Învățământ seral și Stagiu de pregătire practică

Nivel III și IV

Învățământ liceal-tehnologic și seral: Tehnician în industria textilă și Tehnician în prelucrarea lemnului.

Învățământ profesional: Confecționer produse textile și Tâmplar universal.

De ce să alegi Liceul Pipirig

Preocuparea permanentă este oferirea celor mai înalte standarde de calitate în procesul de învățământ:

Mijloace materiale

Sălile de clasă igienizate și verificate permanent, 3 laboratoare de Informatică și TIC, 3 biblioteci, bază sportivă la cele mai înalte standarde, ateliere școlare pentru practica elevilor, material didactic (planșe, videoproiectoare, tablă interactivă, rețea wireless, laptopuri și tablete etc. Atmosfera locațiilor de primire elevi este una potrivită, atractivă, care să faciliteze performanța școlară.

Resursa umană

Cadrele didactice sunt calificate în proporție de 98%. Suntem permanent preocupați de formarea continuă a acestora, de obținerea gradelor didactice, de parcurgerea modulelor de formare pentru obținerea celor 90 de credite, pentru formarea atât în țară, cât și în străinătate. Procesul instructiv-educativ este verificat permanent și suntem deschiși spre a rezolva toate eventualele nemulțumiri.

Performanța școlară

Elevii Liceului Pipirig ne reprezintă cu cinste oriunde își continuă studiile. Rezultatele la Evaluarea Națională la clasele a VIII-a a fost, în fiecare an, peste media județeană. Elevii ne-au reprezentat cu cinste, ajungând și în fazele finale ale Olimpiadelor școlare naționale, au câștigat numeroase concursuri școlare și extrașcolare. A existat un procent de promovabilitate și la examenul de Bacalaureat, dar cel mai important pentru acești elevi este obținerea Certificatului de pregătire profesională, pentru cele două niveluri.

Educația extrașcolară

Componenta extrașcolară și extracurriculară este una foarte importantă în învățământul modern. Elevului i se oferă la unitatea noastră oportunitatea de a diversifica formarea personalității și a pregătirii în diferite contexte de învățare. Școala oferă stagii de pregătire profesională în străinătate, acțiuni cultural-artistice, activități complexe ExtraClub, concursuri la nivel național și finanțate de minister organizate, alte concursuri în CARI, CAEJ și locale, participare la numeroase competiții etc.

Deschidere Europeană

Foarte multe dintre cadrele didactice au participat sau au posibilitatea de a participa la formare profesională în diferite țări ale Uniunii Europene. Inclusiv pentru elevi, este o preocupare susținută, pentru a obține cât mai multe astfel de colaborări. Formarea Erasmus+, Comenius, eTwinning sunt exemple de colaborare europeană

Siguranță și ocrotire

Respectăm normele epidemiologice de siguranță, cu o strictețe maximă. Unitatea școlară și spațiile adiacente sunt supravegheate permanent prin sistem video, de către cadrele didactice de la fiecare clasă și poliția locală. Transportul școlar respectă toate normele stabilite de protecție și siguranță. Pentru cazurile de bullying, inclusiv bullying online există o permanentă preocupare, toate cazurile sesizate fiind tratate cu seriozitate maximă. Mai mult, există posiblitatea de comunicare a problemelor, inclusiv prin intermediul acestui site... secțiunea Contact.