Cadre didactice

Cadrele didactice își desfășoară activitatea în baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; Codului Muncii; Regulamentului de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar; Codul de etică și alte reglementări specifice.

Cadrele didactice sunt obligate să respecte Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al unității școlare.

Cadrele didactice pot fi titulari, suplinitori calificați, suplinitori fără definitivat (în limita a 7 ani), angajați pe perioada viabilității postului, personal didactic asociat sau suplinitori necalificați.

Documente utile...

Planuri cadru/Planuri de învățământ

Programe școlare/CRR

Mobilitate personal didactic

Formare continuă

Documente utile unitate școlară