Înscriere în învățământul primar

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate documentele și dosarele de înscriere se vor depune de către părinți la secretariatul Liceului Tehnologic „Ion Creangă”, comuna Pipirig.

Pentru înscriere sunt necesare: documentele de identitate ale părinților, certificatul de naștere al copilului, respectiv rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul).

Admitere învățământ liceal

Probele de aptitudini

16 – 17 mai 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini

18-20 mai 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini

Repartizarea computerizată și admiterea la liceu 2022 – Etapa I

4 – 11 iulie 2022      Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
4 – 11 iulie 2022      Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator

14 iulie 2022         Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat
Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat

OM-5150_Anexa-1_CALENDAR-ADMITERE-LICEU-1

OM-5150_Anexa-2_CALCUL-MEDIE-ADMITERE-LICEU-1

OFERTA-SCOLARIZARE-INV-LICEAL-2

Admitere la liceu 2022 – Etapa a II-a

Pe parcursul lunii iulie.

Admitere învățământ profesional

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

4-8 iulie 2022 – Completarea fișei de înscriere în învățământul profesional

4-8 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional

8 iulie 2022 – Afișarea la sediul unităților de învățământ lista candidaților înscriși în învățământul profesional

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se va organiza o probă suplimentară de admitere, conform calendarului.

OM-5142_Calendar-admitere-INVATAMANT-PROFESIONAL

OFERTA SCOLARIZARE INVATAMANT PROFESIONAL

Înscrierea în clasa a XI-a învățământ liceal seral și Stagiu de pregătire practică

Înscrierea se face prin depunerea la secretariatul unității școlare, a unui dosar plastic care să conțină: