Înscriere în învățământul primar

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate documentele și dosarele de înscriere se vor depune de către părinți la secretariatul Liceului Tehnologic „Ion Creangă”, comuna Pipirig.

Pentru înscriere sunt necesare: documentele de identitate ale părinților, certificatul de naștere al copilului, respectiv rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul.

Icon

Euro200

Programul guvernamental de sprijin pentru achiziția de calculatoare.

Icon

Lista elevilor înscriși în clasa pregătitoare 2021-2022

Icon

Cereri înscriere învățământ primar

Icon

Înscriere clasa pregătitoare

Icon

Programul „Școala după școală” 2021

Icon

 ROFUIP

Icon

Legea Cultelor

Icon

Legea Educației Naționale

Icon

Constituția României

Icon

Informare prelucrare date cu caracter personal

Admitere învățământ liceal și profesional

Probele de aptitudini

24 – 25 mai 2021 Înscrierea pentru probele de aptitudini

Repartizarea computerizată și admiterea la liceu 2020 – Etapa I

8 – 14 iulie 2021      Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
8 – 14 iulie 2021      Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator

5 – 8 iulie 2021 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a pentru învățământul profesional

16 iulie 2021         Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat
Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat

Admitere la liceu 2020 – Etapa a II-a

Pe parcursul lunii iulie.

Icon

Înscriere clasa pregătitoare

Icon

Procedura admitere învățământ profesional

Icon

Admitere profesional 2021

Icon

Admitere învățământ liceal 2021 - probe aptitudini

Icon

Admitere învățământ liceal 2021

Calendar admitere

Înscrierea în clasa a XI-a învățământ liceal seral și Stagiu de pregătire practică

Înscrierea se face prin depunerea la secretariatul unității școlare, a unui dosar plastic care să conțină:
  • copie după cartea de identitate;
  • copie după certificatul de naștere și căsătorie, pentru fete, dacă este cazul;
  • copie după diploma ultimei școli absolvite: învățământ obligatoriu de 10 ani, școala complementară, învățământ profesional, școală de arte și meserii, an de completare etc.
  • copie după foaia matricolă a ultimei forme de învățământ absolvite.